Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi

 • Sứ mệnh: “UBC cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm công nghệ hiện đại, chất lượng và phù hợp bằng tất cả trí tuệ và trách nhiệm của mình”
 • Tầm nhìn: “UBC sẻ trở thành thương hiệu hàng đầu Việt Nam về các sản phẩm thiết bị công nghệ phục vụ cho nhu cầu thông tin và đời sống tinh thần của khách hàng”
 • Giá trị cốt lõi:
  • Khách hàng là trọng tâm: Khách hàng luôn là trọng tâm trong việc hoạch định chiến lược và trong phương châm phục vụ.
  • Sáng tạo và chất lượng: Không ngừng đổi mới, sáng tạo để cung cấp những sản phẩm phù hợp nhất với khách hàng và tốt hơn thế nữa. UBC luôn đặt ra những tiêu chuẩn khắc khe về chất lượng để đáp ứng và vượt qua được những yêu cầu của thị trường và khách hàng.
  • Linh động – hiệu quả: Hệ thống sản xuất, phân phối và quản lý của UBC luôn đề cao sự linh động để đem lại hiệu quả, đáp ứng được mọi yêu cầu của thị trường.
  • Trách nhiệm với nhân viên: Tạo ra một môi trường năng động, thân thiện và phù hợp để nhân viên phát huy hết khả năng và phát triển bản thân và gắn bó lâu dài, ổn định với doanh nghiệp.