d

ANTEN KỸ THUẬT SỐ MẶT ĐẤT UBC-T2HF

Đặt hàng
Bảo hành:
Nhà sản xuất:
Tags:anten dvb-t2 / anten t2 / đầu thu / Đầu thu DVB T2 / đầu thu kỹ thuật số / Đầu thu truyền hình miễn phí / Hợp Quy / thiết bị thu sóng truyền hình / truyền hình T2