đầu thu truyền hình số mặt đất

Đầu thu truyền hình số mặt đất DVB-T2 Model T2-VN06 VIC Electronic

Đặt hàng
Bảo hành: 12 tháng
Nhà sản xuất: