';

Danh sách đầu thu DVB-T2 hợp quy theo quy định của Bộ Thông tin & Truyền thông

Theo yêu cầu của Bộ Thông tin & Truyền thông những loại đầu thu truyền hình số mặt đất DVB-T2 đã được tiếp nhận hợp quy mới đủ tiêu chuẩn để lưu thông trên thị trường. Những sản phẩm trong danh sách dưới đây là những loại đầu thu truyền hình số mặt đất chính […]