';

Hướng dẫn lắp đặt và dò kênh truyền hình cho đầu thu DVB-T2 hiệu VIC Electronic, Calisat

Bài viết hướng dẫn lắp đặt và dò kênh truyền hình cho đầu thu kỹ thuật số DVB-T2 VIC Electronic, Calisat có chức năng kết nối Internet, sản phẩm đầu thu truyền hình số mặt đất chính hãng của Công ty Ưng Bình Châu. 1. Một số lưu ý trước khi thực hiện lắp đặt đầu […]