';

TUYỂN TÀI XẾ XE TẢI

CÔNG TY ƯNG BÌNH CHÂU CẦN TUYỂN TÀI XẾ XE TẢI Nhiệm vụ Điều khiển xe tải để giao hàng cho các chành xe tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh theo sự chỉ đạo của quản lý trực tiếp, đảm bảo an toàn, đúng thời gian và địa điểm quy định Luôn kiểm […]