083.977.00.11
083.977.00.22
083.977.00.88
Ngày : 27-01-2015
Danh sách kênh miễn phí
Ngày: 04-10-2010 - số lần xem: 4540

Posted Image

Danh sách gói kênh Miễn Phí


STT TÊN KÊNH NỘI DUNG
1 Luxe HD KÊNH CHUẨN HD
2 VTC2 NHÓM KÊNH ĐÀI TH
VTC
3 VTC10
4 VTC14
5 Nghệ An NHÓM KÊNH CÁC TỈNH
6 Thanh Hóa
7 Vĩnh Long
8 Quảng Ninh
9 Lâm Đồng
10 Bình Phước 2
11 VTV1 NHÓM KÊNH VTV
ĐÀI TH VIỆT NAM
12 VTV2
13 VTV3
14 VTV4
15 VTV5
16 VTV6
17 HTV1 NHÓM KÊNH HTV
ĐÀI TH TPHCM
18 HTV2
19 HTV3
20 HTV4
21 HTV7
22 HTV9
23 Thuần Việt NHÓM KÊNH TH CÁP
HTVC
24 Du LịchTin cùng loại
Danh Mục Chính
- Đầu thu VTC-HD 01
- Đầu thu VTC-HD 02
- Đầu thu VTC-SD 01
- Đầu thu VTC-SH9
- GÓI ACCESS+ 58 kênh
- GÓI HD+ 80 kênh
- GÓI PREMIUM+ 72 kênh
- Đầu thu VTC-D901
- Đầu thu VTC-E901
- Đầu thu VTC-F901
- Đầu thu vệ tinh MICSAT-S2
- Đầu DUNALS
- Đầu MICK-49
- Đầu thu VSAT Model HD02-A1
- Anten Parapol
- Đầu Thu Kỹ Thuật Số
-Sản Xuất Theo Yêu Cầu
- Kênh VTC
- Kênh Miễn Phí
- Kênh K+